12 de març 2013

Pedregada..!!

 Al voltant de les 4 de la tarda, i durant uns vint minuts una important tempesta de pedra ha deixat blanca la ciutat de Figueres.
Font: http://www.tramuntanatv.com/